Chuỗi sự kiện khai mở máy chủ 79: Ragnarok

19-07-2019

Sự khởi đầu cho một vũ trụ vô vàn Siêu Anh Hùng !!

Chuỗi sự kiện khai mở máy chủ 78: Deathwing

16-07-2019

Sự khởi đầu cho một vũ trụ vô vàn Siêu Anh Hùng !!

Chuỗi sự kiện khai mở máy chủ 77: Jackson

12-07-2019

Sự khởi đầu cho một vũ trụ vô vàn Siêu Anh Hùng !!

Sự kiện: NẠP NHẬN HOÀN TRẢ 10%

09-07-2019

Nhận thêm 10% GEM, cơ hội hiếm có !!

Chuỗi sự kiện khai mở máy chủ 76: ANA.

09-07-2019

Sự khởi đầu cho một vũ trụ vô vàn Siêu Anh Hùng !!

Chuỗi sự kiện khai mở máy chủ 75: NOVA

05-07-2019

Sự khởi đầu cho một vũ trụ vô vàn Siêu Anh Hùng !!

Chuỗi sự kiện khai mở máy chủ 73: TORRO

28-06-2019

Đăng nhập 7 ngày nhận Anh Hùng (cam). Sự khởi đầu cho một vũ trụ vô vàn Siêu Anh Hùng !!

Chuỗi sự kiện khai mở máy chủ 72: KERRIGAN

24-06-2019

Đăng nhập 7 ngày nhận Anh Hùng (cam). Sự khởi đầu cho một vũ trụ vô vàn Siêu Anh Hùng !!

Chuỗi sự kiện khai mở máy chủ 71: GULDAN

20-06-2019

Đăng nhập 7 ngày nhận Anh Hùng (cam). Sự khởi đầu cho một vũ trụ vô vàn Siêu Anh Hùng !!

[Hướng Dẫn] NẠP NHANH HƠN BẰNG SMS VIETTEL

19-06-2019

Nạp dễ dàng hơn bao giờ hết với thuê bao Viettel