[ĐẤU TRƯỜNG] RA MẮT MÁY CHỦ S112 - 10H00 NGÀY 12/11

12-11-2019

Máy chủ 112 Bucky Barnes ra mắt cùng với sự kiện đua top 7 ngày và nhiều sự kiện hấp dẫn khác

[ĐẤU TRƯỜNG] RA MẮT MÁY CHỦ S111 - 10H00 NGÀY 08/11

08-11-2019

Máy chủ 111 Joker ra mắt với nhiều hoạt động mới hấp dẫn thu hút người chơi mới

[ĐẤU TRƯỜNG] RA MẮT MÁY CHỦ S110 - 10H00 NGÀY 05/11

05-11-2019

Máy chủ 110 The Wasp ra mắt với nhiều hoạt động mới hấp dẫn thu hút người chơi mới

[ĐẤU TRƯỜNG] RA MẮT MÁY CHỦ S109 - 10H00 NGÀY 01/11

01-11-2019

Máy chủ 109 Nebula ra mắt với nhiều hoạt động mới hấp dẫn thu hút người chơi mới

[ĐẤU TRƯỜNG] RA MẮT MÁY CHỦ S108 - 10H00 NGÀY 29/10

29-10-2019

Máy chủ 108 Thanos ra mắt với nhiều hoạt động mới hấp dẫn thu hút người chơi mới

[ĐẤU TRƯỜNG] RA MẮT MÁY CHỦ S107 - 10H00 NGÀY 25/10

25-10-2019

Máy chủ 107 Azazel ra mắt với nhiều hoạt động mới hấp dẫn thu hút người chơi mới

Chuỗi sự kiện khai mở máy chủ 106 - Banshee

22-10-2019

Máy chủ 106 Banshee ra mắt với nhiều hoạt động mới hấp dẫn thu hút người chơi mới

Chuỗi sự kiện khai mở máy chủ 105 - Pyro

18-10-2019

Máy chủ 105 pyro ra mắt với nhiều hoạt động mới hấp dẫn

Chuỗi sự kiện khai mở máy chủ 104 - ICEMAN

14-10-2019

Máy chủ 104 ra mắt với nhiều hoạt động mới hấp dẫn

Chuỗi sự kiện khai mở máy chủ 103 - GAMBIT

10-10-2019

Máy chủ 103 ra mắt với nhiều hoạt động mới hấp dẫn