[ĐẤU TRƯỜNG] RA MẮT MÁY CHỦ S120 - 10H00 NGÀY 10/12

10-12-2019

Máy chủ 120 DEATHSTOKE ra mắt cùng với sự kiện đua top 7 ngày và nhiều sự kiện hấp dẫn khác

[ĐẤU TRƯỜNG] RA MẮT MÁY CHỦ S116 - 10H00 NGÀY 26/11

26-11-2019

Máy chủ 116 GALACTUS ra mắt cùng với sự kiện đua top 7 ngày và nhiều sự kiện hấp dẫn khác

[ĐẤU TRƯỜNG] RA MẮT MÁY CHỦ S115 - 10H00 NGÀY 22/11

22-11-2019

Máy chủ 115 ODIN ra mắt cùng với sự kiện đua top 7 ngày và nhiều sự kiện hấp dẫn khác

[ĐẤU TRƯỜNG] RA MẮT MÁY CHỦ S114 - 10H00 NGÀY 19/11

19-11-2019

Máy chủ 114 SURTUR ra mắt cùng với sự kiện đua top 7 ngày và nhiều sự kiện hấp dẫn khác

[ĐẤU TRƯỜNG] RA MẮT MÁY CHỦ S113 - 10H00 NGÀY 15/11

15-11-2019

Máy chủ 113 WONG ra mắt cùng với sự kiện đua top 7 ngày và nhiều sự kiện hấp dẫn khác

[ĐẤU TRƯỜNG] RA MẮT MÁY CHỦ S112 - 10H00 NGÀY 12/11

12-11-2019

Máy chủ 112 Bucky Barnes ra mắt cùng với sự kiện đua top 7 ngày và nhiều sự kiện hấp dẫn khác

[ĐẤU TRƯỜNG] RA MẮT MÁY CHỦ S111 - 10H00 NGÀY 08/11

08-11-2019

Máy chủ 111 Joker ra mắt với nhiều hoạt động mới hấp dẫn thu hút người chơi mới

[ĐẤU TRƯỜNG] RA MẮT MÁY CHỦ S110 - 10H00 NGÀY 05/11

05-11-2019

Máy chủ 110 The Wasp ra mắt với nhiều hoạt động mới hấp dẫn thu hút người chơi mới

[ĐẤU TRƯỜNG] RA MẮT MÁY CHỦ S109 - 10H00 NGÀY 01/11

01-11-2019

Máy chủ 109 Nebula ra mắt với nhiều hoạt động mới hấp dẫn thu hút người chơi mới

[ĐẤU TRƯỜNG] RA MẮT MÁY CHỦ S108 - 10H00 NGÀY 29/10

29-10-2019

Máy chủ 108 Thanos ra mắt với nhiều hoạt động mới hấp dẫn thu hút người chơi mới