[ĐẤU TRƯỜNG] RA MẮT MÁY CHỦ S141 - 10H00 NGÀY 25/02/2020

24-02-2020

Máy chủ 141: KINGO SUNEN ra mắt cùng với sự kiện đua top 7 ngày và nhiều sự kiện hấp dẫn khác

[ĐẤU TRƯỜNG] RA MẮT MÁY CHỦ S140 - 10H00 NGÀY 21/02/2020

20-02-2020

Máy chủ 140: THENA ra mắt cùng với sự kiện đua top 7 ngày và nhiều sự kiện hấp dẫn khác

[ĐẤU TRƯỜNG] RA MẮT MÁY CHỦ S139 - 10H00 NGÀY 18/02/2029

17-02-2020

Máy chủ 139: IKARIS ra mắt cùng với sự kiện đua top 7 ngày và nhiều sự kiện hấp dẫn khác

[ĐẤU TRƯỜNG] RA MẮT MÁY CHỦ S138 - 10H00 NGÀY 14/02/2020

13-02-2020

Máy chủ 138: LOKI ra mắt cùng với sự kiện đua top 7 ngày và nhiều sự kiện hấp dẫn khác

[ĐẤU TRƯỜNG] RA MẮT MÁY CHỦ S137 - 10H00 NGÀY 11/02/2020

10-02-2020

Máy chủ 137: BLACK CANARY ra mắt cùng với sự kiện đua top 7 ngày và nhiều sự kiện hấp dẫn khác

[ĐẤU TRƯỜNG] RA MẮT MÁY CHỦ S136 - 10H00 NGÀY 07/02/2020

06-02-2020

Máy chủ 136: TORNADO ra mắt cùng với sự kiện đua top 7 ngày và nhiều sự kiện hấp dẫn khác

[ĐẤU TRƯỜNG] RA MẮT MÁY CHỦ S135 - 10H00 NGÀY 04/02/2020

03-02-2020

Máy chủ 135 HAWKMAN ra mắt cùng với sự kiện đua top 7 ngày và nhiều sự kiện hấp dẫn khác

[ĐẤU TRƯỜNG] RA MẮT MÁY CHỦ S134 - 10H00 NGÀY 31/01/2020

30-01-2020

Máy chủ 134 LUCIFER ra mắt cùng với sự kiện đua top 7 ngày và nhiều sự kiện hấp dẫn khác

[ĐẤU TRƯỜNG] RA MẮT MÁY CHỦ S133 - 10H00 NGÀY 28/01/2020

27-01-2020

Máy chủ 133 JONAH HEX ra mắt cùng với sự kiện đua top 7 ngày và nhiều sự kiện hấp dẫn khác

[ĐẤU TRƯỜNG] RA MẮT MÁY CHỦ S132 - 10H00 NGÀY 24/01/2020

23-01-2020

Máy chủ 132 VIXEN ra mắt cùng với sự kiện đua top 7 ngày và nhiều sự kiện hấp dẫn khác