Chuỗi sự kiện khai mở máy chủ 102 - Colossus

07-10-2019

Máy chủ 102 ra mắt với nhiều hoạt động mới hấp dẫn

Chuỗi sự kiện khai mở máy chủ 101 - EMMA

03-10-2019

Máy chủ 101 ra mắt với nhiều hoạt động mới hấp dẫn

Chuỗi sự kiện khai mở máy chủ 100 - ROGUE

30-09-2019

Máy chủ 100 ra mắt với nhiều hoạt động mới hấp dẫn

Chuỗi sự kiện khai mở máy chủ 99: Angel

27-09-2019

Sự khởi đầu cho một vũ trụ vô vàn Siêu Anh Hùng !!

Chuỗi sự kiện khai mở máy chủ 98: Psylocke

23-09-2019

Sự khởi đầu cho một vũ trụ vô vàn Siêu Anh Hùng !!

Chuỗi sự kiện khai mở máy chủ 97: Jubilee

19-09-2019

Sự khởi đầu cho một vũ trụ vô vàn Siêu Anh Hùng !!

Chuỗi sự kiện khai mở máy chủ 96: Beast

17-09-2019

Sự khởi đầu cho một vũ trụ vô vàn Siêu Anh Hùng !!

Chuỗi sự kiện khai mở máy chủ 95: Storm

13-09-2019

Sự khởi đầu cho một vũ trụ vô vàn Siêu Anh Hùng !!

Chuỗi sự kiện khai mở máy chủ 94: Charles X

10-09-2019

Sự khởi đầu cho một vũ trụ vô vàn Siêu Anh Hùng !!

Chuỗi sự kiện khai mở máy chủ 93: Magneto

06-09-2019

Sự khởi đầu cho một vũ trụ vô vàn Siêu Anh Hùng !!