Chuỗi sự kiện khải mở Server 61: Uranus

17-05-2019

Đăng nhập 7 ngày nhận Anh Hùng (cam). Sự khởi đầu cho một vũ trụ vô vàn Siêu Anh Hùng !!

Chuỗi sự kiện khải mở Server 60: Green Arrow

14-05-2019

Đăng nhập 7 ngày nhận Anh Hùng (cam). Sự khởi đầu cho một vũ trụ vô vàn Siêu Anh Hùng !!

Chuỗi sự kiện khải mở Server 59: Cyborg

09-05-2019

Đăng nhập 7 ngày nhận Anh Hùng (cam). Sự khởi đầu cho một vũ trụ vô vàn Siêu Anh Hùng !!

Chuỗi sự kiện khải mở Server 57: Wonder Women

03-05-2019

Đăng nhập 7 ngày nhận Anh Hùng (cam). Sự khởi đầu cho một vũ trụ vô vàn Siêu Anh Hùng !!

Chuỗi sự kiện khải mở Server 54: ROCKET

22-04-2019

Đăng nhập 7 ngày nhận Anh Hùng (cam). Sự khởi đầu cho một vũ trụ vô vàn Siêu Anh Hùng !!

Chuỗi sự kiện khải mở Server 53: BLACK PANTHER

18-04-2019

Đăng nhập 7 ngày nhận Anh Hùng (cam). Sự khởi đầu cho một vũ trụ vô vàn Siêu Anh Hùng !!

Chuỗi sự kiện khải mở Server 52: WAR MACHINE

16-04-2019

Đăng nhập 7 ngày nhận Anh Hùng (cam). Sự khởi đầu cho một vũ trụ vô vàn Siêu Anh Hùng !!

Sự kiện: ĐUA TOP NẠP NHẬN QUÀ CỰC HOT

15-04-2019

Chỉ từ 800 YCoin trở lên: Vô số phần quà đang đợi bạn

Sự kiện: GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

14-04-2019

Chúng ta được nghỉ để ăn giỗ thì nên biết tên của người được giỗ chứ nhỉ ?

Chuỗi sự kiện khải mở Server 51: PUNISHER

12-04-2019

Đăng nhập 7 ngày nhận Anh Hùng (cam). Sự khởi đầu cho một vũ trụ vô vàn Siêu Anh Hùng !!